Đọc Truyện [LONGFIC] Một, Hai...và Ba, nhắm mắt lại em nhé!

[LONGFIC] Một, Hai...và Ba, nhắm mắt lại em nhé!

Tác giả: bombombom0110

Đọc Truyện

UPDATE: COMPLETED

Đây là fic đầu tiên của mình, các bạn chém nhẹ nhẹ nhé :)))
Sặc mùi drama nhưng hy vọng các bạn sẽ cùng đi với mình :)
NC-16 đến NC-18 luôn nhé
Warning đã được ghi ở cuối Foreword nha locksmiths xD