Đọc Truyện [BáchHợp-Edit Hoàn] Chiết Yêu - Mộ Thành Tuyết

[BáchHợp-Edit Hoàn] Chiết Yêu - Mộ Thành Tuyết

Tác giả: quansama

Đọc Truyện

Tựa: Chiết Yêu
Tác giả: Mộ Thành Tuyết
Thể loại: Cung đình hầu tước, Sủng, HE
Couple: Túc Mệnh x Lưu Quang
62 chương + 1 phiên ngoại
__________
Bộ này có liên quan với Hỉ Tương Cố, Túc Mệnh là sếp của Âm Cố :3 bơi thôi bơi thôi =)))
Thanks bạn lamngocdieu cung cấp truyện nhóe :*
- Quân said.

Danh sách Chap

Tiết tử

Chương 1: Chỉ nghe kỳ danh

Chương 2: Diện thánh

Chương 3: Vô tâm tiên đoán

Chương 4

Chương 5: Gặp Thái tử

Chương 6: Ngoài ý liệu

Chương 7

Chương 8: Không gì loạn hơn

Chương 9: Như không quan hệ

Chương 10: Mặt nạ

Chương 11

Chương 12: Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương

Chương 13: Thanh Thành

Chương 14: Thăng trầm

Chương 15: Phượng vu cửu thiên

Chương 16: Lên đường

Chương 17: Khe núi

Chương 18: Gặp lại cố nhân

Chương 19: Chuyện cũ

Chương 20: Trở lại Ngạn Quốc

Chương 21: Tin tức

Chương 22: Phượng Thành

Chương 23

Chương 24: Giận dỗi

Chương 25: Gặp lại cố nhân

Chương 26: Ngọc uyên ương

Chương 27: 49 cây nhang (I)

Chương 28: 49 cây nhang (II)

Chương 29: 49 cây nhang (III)

Chương 30: Đường về

Chương 31: Tin dữ

Chương 32: Đêm trăng ở ven hồ nói rõ

Chương 33: Dược thủy

Chương 34: Niết bàn (I)

Chương 35: Niết bàn (II)

Chương 36: Niết bàn (III)

Chương 37: Tịnh đế liên

Chương 38: Hoàng đế giá đáo (I)

Chương 39: Hoàng đế giá đáo (II)

Chương 40: Hoàng đế giá đáo (III)

Chương 41: Hoàng đế giá đáo (IV)

Chương 42: Hoàng đế giá đáo (V)

Chương 43: Hoàng đế giá đáo (VI)

Chương 44: Hoàng đế giá đáo (VII)

Chương 45: Xuống núi

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50: Thú nhận

Chương 51: Khách phương xa

Chương 52: Lấy tiến làm lùi

Chương 53: Yên lặng chờ đợi

Chương 54: Ám muội

Chương 55: Kỳ-Phúc điện (I)

Chương 56: Kỳ-Phúc điện (II)

Chương 57: Kỳ-Phúc điện (III)

Chương 58: Kỳ-Phúc điện (IV)

Chương 59: Con đường đến suối vàng

Chương 60: Thời gian trôi (I)

Chương 61: Thời gian trôi (II)

Chương 62: Hoàn

Phiên ngoại: Phượng Thành