COUPLE

Annyeonghaseyo.. mình thấy truyện mình có lẽ ít người ủng hộ huhu..
Về couple
Mình đã nghĩ được như thế này.. các bạn không thích thì ý kiến mình nha..
Yết Giải/ hoặc Yết Ngưu
Kết Xử/ hoặc Kết Ngư
Sư Ngư/ hoặc Sư Bình
Thiên Ngưu / hoặc Thiên Xử/ hoặc Thiên Giải
Dương Mã/ Hoặc Dương Ngưu hoặc Dương Bình
Mấy bạn thấy sao ạ? Vì mình vẫn chưa hài lòng lắm nên cần các bạn giúp ạ...
À mấy bạn nhớ vote cho mình nha