Thông báo

Sory mina chap6 mình vết chưa xong nhưng do trục trặc kỹ thuật nên nó đã bị đăng lên,xl mina.Mina cứ coi nó là 1 cháp nha